SELURUH WARGA AKRI TURUT BELASUNGKAWA

SELURUH WARGA AKRI TURUT BELASUNGKAWA [1]

 

Djakarta, Berita Yudha

Pada tgl. 4 Oktober 1965 Menteri Panglima Angkatan Kepolisian dengan disertai 3 Deputy telah menjatakan bela sungkawa dan duka tjita sedalam-­dalamnja dari seluruh warga AKRI berhubung dengan gugurnja 6 Perwira Tinggi dan seorang Perwira Pertama ADRI dalam peristiwa 30 September.

Kepada keluarga jang ditinggalkan didoakan semoga diberi kekuatan lahir dan bathin oleh Tuhan Jang Maha Esa hendaknja. Pusat penerangan A.K. (DTS)

Sumber: BERITA YUDHA( 07/10/1965)

 

[1]Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam  Berita”, Buku I (1965-1967), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, Hal 172.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.